FRUIT CONGRESS

Witryna jest w trakcie budowy

Szanowni Państwo

Jakość  i ilość produkcji, handel, rynki zbytu, ekonomika produkcji, edukacja i organizacja środowiska. To najważniejsze zagadnienia, jakie muszą zostać radykalnie naprawione, jeśli sadownictwo w Polsce ma nadal być opłacalne. W przeciwnym razie czeka nas zapaść, która dotknie nie tylko samych producentów, ale i każdego, kto w środowisku sadowniczym funkcjonuje.  Nie jest też wykluczone, że  obszary jakie  ucierpią będą  znacznie większe.

Głęboki kryzys, który  zapanował w obecnym sezonie, to nie tylko załamanie cen. Obecna sytuacja jednoznacznie ujawniła, że jako środowisko przez lata nie wypracowaliśmy  praktycznie żadnej strategii rozwoju branży.  Przez to nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani  do kierowania jej rozwojem czy do wdrożenia reakcji obronnych gdy zajdzie taka potrzeba. To wyraźnie pokazuje obecny sezon.

Olbrzymie wsparcie finansowe jakie pojawiło się  w ciągu ostatnich lat, pozwoliło znacznie zwiększyć i unowocześnić  produkcję sadowniczą w Polsce.  Niestety taka sytuacja jednocześnie  skutecznie uśpiła działania rozwojowe, które mogłyby, łatwy do przewidzenia wzrost produkcji owoców, zagospodarować. Aby mówić o sukcesie,  w proces przemian muszą zaangażować się nie tylko producenci owoców, ale i inne podmioty funkcjonujące tym środowisku. Trudno też sobie wyobrazić powodzenie w działaniach naprawczych, bez wsparcia ze strony decydentów.

Wydaje się, że już wystarczająca większość  środowiska dojrzała do tego, by nawet kosztem własnych wyrzeczeń i ograniczeń, skutecznie ulepszać  sadownictwo w naszym kraju. Jednak nie stać nas tu chaos i populizmy.Zmiany muszą mieć charakter radykalnych ale i dogłębnie przemyślanych decyzji, powstałych w procesie dialogu.  Konsekwentnie wdrożonych w życie przy wsparciu możliwie licznych sił.

Planowany na 4-5 grudnia Kongres ma takie rozwiązania przedstawić. Należy mieć jednak świadomość, że musimy mówić tu o całym pakiecie  zmian, które by odniosły sukces potrzebują czasu, determinacji i konsekwentnego działania wielu ludzi.

Nie pamiętam hasła