Dla wystawców

Regulamin i materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Zgłoszenia należy dokonać wysyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami na adres e-mail: biuro@artexpo.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie Sadowniczym następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którego skład wchodzą:

  • Zgłoszenie wykonania zabudowy/projektu stoiska,
  • Akceptacja Regulaminu Kongresu Sadowniczego,
  • Akceptacja Regulaminu SANGATE Hotel Airport,
  • Oświadczenie o maksymalnym obciążeniu użytkowym (dotyczy wystawców zgłaszających eksponaty, maszyny, urządzenia).

Zgłoszenia należy dokonać wysyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami na adres e-mail: kongres@artexpo.pl.

Prawidłowe zgłoszenie zawiera:

  • pełną nazwę Wystawcy,
  • adres siedziby Wystawcy,
  • NIP Wystawcy,
  • dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Wystawcy (telefon, e-mail),
  • informacje niezbędne do wpisania Wystawcy do katalogu Wystawców, wybór określonego typu stoiska wystawowego wraz z dodatkowo zamówionymi usługami.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą Hotelu SANGATE o możliwości wyboru konkretnego miejsca wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń.