O Kongresie

Szanowni Państwo, 

  • Jakość i ilość produkcji, handel, rynki zbytu, ekonomika produkcji, edukacja i organizacja środowiska. To najważniejsze zagadnienia, jakie muszą zostać radykalnie naprawione, jeśli sadownictwo w Polsce ma nadal być opłacalne. W przeciwnym razie czeka nas zapaść, która dotknie nie tylko samych producentów, ale i każdego, kto w środowisku sadowniczym funkcjonuje. Nie jest też wykluczone, że obszary jakie ucierpią będą znacznie większe.
  • Głęboki kryzys, który zapanował w obecnym sezonie, to nie tylko załamanie cen. Obecna sytuacja jednoznacznie ujawniła, że jako środowisko przez lata nie wypracowaliśmy praktycznie żadnej strategii rozwoju branży. Przez to nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani do kierowania jej rozwojem czy do wdrożenia reakcji obronnych, gdy zajdzie taka potrzeba. To wyraźnie pokazuje obecny sezon.
  • Olbrzymie wsparcie finansowe jakie pojawiło się w ciągu ostatnich lat, pozwoliło znacznie zwiększyć i unowocześnić produkcję sadowniczą w Polsce. Niestety taka sytuacja jednocześnie skutecznie uśpiła działania rozwojowe, które mogłyby, łatwy do przewidzenia wzrost produkcji owoców, zagospodarować.
  • Aby mówić o sukcesie, w proces przemian muszą zaangażować się nie tylko producenci owoców, ale i inne podmioty funkcjonujące tym środowisku. Trudno też sobie wyobrazić powodzenie w działaniach naprawczych, bez wsparcia ze strony decydentów.
  • Wydaje się, że już wystarczająca większość środowiska dojrzała do tego, by nawet kosztem własnych wyrzeczeń i ograniczeń, skutecznie ulepszać sadownictwo w naszym kraju.
  • Jednak nie stać nas tu na chaos i populizmy. Zmiany muszą mieć charakter radykalnych, ale i dogłębnie przemyślanych decyzji, powstałych w procesie dialogu. Konsekwentnie wdrożonych w życie przy wsparciu możliwie licznych sił.

Planowany na 4-5 grudnia Kongres ma takie rozwiązania przedstawić. Należy mieć jednak świadomość, że musimy mówić tu o całym pakiecie zmian, które by odniosły sukces potrzebują czasu, determinacji i konsekwentnego działania wielu ludzi.

Kongres Sadowniczy nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Został zwołany z inicjatywy grupy sadowników ze względu na trudną sytuację jaka panuje na rynku owoców. Głównym przesłaniem Kongresu jest przedstawienie konkretnych, realnych rozwiązań naprawczych.

Ze względu na wagę problemu proponujemy, aby w organizacje Kongresu włączyła się szerzej również społeczność sadownicza, ponosząc niewielką część kosztów związanych z jego organizacją.

Opłaty związane z uczestnictwem w Kongresie:

  • Dwudniowy bilet kupiony on line – 30 zł
  • Dwudniowy bilet kupiony w kasie w dniu Kongresu – 40 zł
  • Bilet dla uczniów i studentów – 10 zł

sprawdź program Kongresu >>

Godziny otwarcia

Wykłady:

4 grudnia – 10:00 – 16:00
5 grudnia – 10:00 – 15:00

Wystawa:

4 grudnia – 9:00 – 17:00
5 grudnia – 9:00 – 16:00

Lokalizacja

Dawny hotel GROMADA
Sangate Hotel Airport

ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (ul. 17 Stycznia 32),
02-148 Warszawa
www.sangate-hotel.pl

MIEJSCE KONFERENCJI